Primjer integracije Interpretacijske baze (iBaze) Osječko-baranjske županije (RP%)
(Vladimir Vukadinović©, Osijek, 2012.)
Ideja integracije zemljišnih baza izložena je u tekstu Integracija Arkoda i Interpretacijske baze zemljišnih resursa Osječko-baranjske županije, a prikazan je i pristup dijelu podataka iBaze za općinu Bizovac.
Za pristup podacima (prosječne vrijednosti uzoraka tla) kliknite mišem na parcelu!
Loading....