Bakar (Cu):

Mlađi listovi poprimaju blijedozelenu boju sa slabom rubnom klorozom. Do manjka Cu najčešće dolazi na organskim, vrlo humoznim tlima.