Klor (Cl):

Nedostatak klora u uvjetima poljskog uzgoja nije uočen.