Magnezij (Mg):

U mlađim stadijima razvoja na listu se pojavljuje međužilna kloroza s klorotičnim područjima koja su međusobno razdvojena zelenim staničjem što čini efekt kugličaste prugavosti; simptomi su prvo vidljivi na donjim listovima. Deficit Mg na kukuruzu i rajčici

Deficit magnezija kod kukuruza

Deficit magnezija kod kukuruza