Mangan (Mn):

Svjetlozeleni do žuti listovi s izrazito zelenim žilama; u nekim slučajevima javljaju se smeđe pjege na listovima koji zatim opada; obično su simptomi vidljivi prvo na mlađim listovima.

  Deficit mangana kod kukuruza, 28.05.1998. Deficit mangana kod kukuruza, 28.05.1998. Deficit mangana i bora kod šećerne repe, 28.05.1998.

Deficit mangana kod soje