Željezo (Fe):

Međužilna kloroza mlađih listova kukuruza, soje, vinove loze i bagrema. Bagrem je dobar indikator (kloroza mlađih listova) nedostka Fe i rizika od vapnene kloroze.

Deficit željeza kod kukuruza Deficit željeza kod kukuruza

Deficit željeza kod soje