HomeNastavaPrezentacijeLiteraturaAnalizeKalkulatoriBiljna hraniva

Ishrana bilja

Poljoprivredni fakultete u Osijeku

Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla

Kralja Petra Svačića 1d

HR-31000 Osijek

 

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Prof. dr. sc. Irena Jug

Doc. dr. sc. Boris Đurđević

 

tel.:

031-554-818 (I. Jug)

031-554-891 (B. Đurđević)

fax.:

031-554-819

e-mail:

irena@ishranabilja.com.hr

boris@ishranabilja.com.hr

web:

http://ishranabilja.com.hr

 


samo ishranabilja.com.hr

 

Ispiti

 

Rokovi u akademskoj god. 2016./17.

 

izv. prof.dr.sc. Irena Jug

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

-          Modul: Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje – Smjer: Agroekonomika, Hortikultura

-          Modul: Osnove agrikulture – Smjer: Mehanizacija

-          Modul: Osnove agroekologije

-          Modul: Integralni projekti u biljnoj proizvodnji

 DIPLOMSKI STUDIJ

-          Modul: Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi – Smjer: Ekološka poljoprivreda

-          Modul: Monitoring i zaštita okoliša

-          Modul: Održivo gospodarenje tlom

Usmeni ispiti u akad. god. 2017./2018. održavati će se na III katu, soba br. 322 u 9.00 sati  prema slijedećem rasporedu:

  ISPIT KOLOKVIJ

1.

13. 11. 2017. 7. 11. 2017.

2.

15. 1. 2018. 8. 1. 2018.
3. 5. 2. 2018. 29. 1. 2018.
4. 19. 2. 2018. 12. 2. 2018.

5.

9. 4.2018. 2. 4.2018.

6.

14. 5.2018. 7. 5.2018.

7.

18. 6.2018. 11. 6.2018.

8.

9. 7. 2018. 2. 7. 2018.
9. 3. 9. 2018. 27. 8. 2018.
10. 17. 9. 2018. 10. 9. 2018.
11.    

 

doc. dr. sc. Boris Đurđević

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

-          Modul: Fertilizacija – Smjer: Agroekonomika

 DIPLOMSKI STUDIJ

-          Modul: Mineralna gnojiva – smjer Tloznanstvo i ishrana bilja

-          Modul: Integrirana gnojidba

-          Modul: Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu

Usmeni ispiti u akad. god. 2017./2018. održavati će se na III katu, soba br. 323 u 9.00 sati  prema slijedećem rasporedu:

  ISPIT KOLOKVIJ

1.

13. 11. 2017. 7. 11. 2017.

2.

15. 1. 2018. 8. 1. 2018.
3. 5. 2. 2018. 29. 1. 2018.
4. 19. 2. 2018. 12. 2. 2018.

5.

9. 4.2018. 2. 4.2018.

6.

14. 5.2018. 7. 5.2018.

7.

18. 6.2018. 11. 6.2018.

8.

9. 7. 2018. 2. 7. 2018.
9. 3. 9. 2018. 27. 8. 2018.
10. 17. 9. 2018. 10. 9. 2018.
11.    

 

Termine parcijalnih i završnih ispita oglašavaju se posebno kao sastavni dio izvedbenog plana.

 

 

Studenti završni (cjeloviti) ispit polažu isključivo kod koordinatora modula (nositelja predmeta koji im je upisan u indeks, sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku.

Za polaganje ispita potreban je indeks!

  1. Parcijalni ispiti po Bolonjskom procesu polažu se, sukladno važećem Zakonu, pismeno (testom) i usmeno,

  2. Datum održavanja parcijalnog ispita najavljuje nositelj modula, najmanje tjedan dana ranije,

  3. Student je dužan predočiti indeks kao preduvjet parcijalnom testiranju,

  4. Prije posljednjeg parcijalnog ispita student je dužan kolokvirati vježbe, predati seminarski rad koordinatoru i predati prijavnicu u Studentsku službu,

  5. Ispit cjelokupnog gradiva Ishrane bilja koordinator provodi pismeno (test) i usmeno i

  6. Usmeni ispiti su javni i može im se prisustvovati kao ispitanik ili slušatelj.

 

Rezultati polaganja ispita

Osnove agrikulture - 2017. god.

Parcijalni ispit 28.3.17. Parcijalni ispit 24.4.17. izv. Parcijalni ispit 6.5.17. izv. Parcijalni ispit 09.5.17.
Parcijalni ispit 15.5.17. izv. Parcijalni ispit 30.5.17. Parcijalni ispit 6.6.17. Parcijalni ispit 13.6.17.

 

Ishrana bilja (II i IV dio parcijalnog ispita) - 2017. god.

Parcijalni ispit 23.5.17. Parcijalni ispit 30.5.17. Parcijalni ispit 6.6.17.  
 
Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi - 2016./17. god.
Parcijalni ispit 18.11.16. Parcijalni ispit 13.12.16. Ocjene seminarskog rada  Privremeni izvještaj 
Kolokvij 14.02.2017.  Parcijalni ispit 11.9.2017.     

 
Fertilizacija - Agroekonomika - 2017./18. god.
Parcijalni ispit 30.11.17.    

 

Osnove agroekologije - 2017. god.

1. parcijalni ispit 4.5.2017. 2. parcijalni ispit 22.5.2017. 3. parcijalni ispit 7.6.2017. 4. parcijalni ispit 14.6.2017.
1 i 4. parcijalni ispit 5.9.2017. 2.i 3. parcijalni ispit 4.9.2017. 2.i 3. parcijalni ispit 11.9.2017.  

 

Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje - 2017. god.

1. parcijalni ispit 5.4.17. 2. parcijalni ispit 10.5.17.   4. parcijalni ispit 14.6.17.

 

Mineralna gnojiva  - 2017. god.

1. parcijalni ispit 10.4.17. 2. parcijalni ispit 6.6.17.    

 

Integralni projekti u biljnoj proizvodnji  - 2017. god.

1. parcijalni ispit 30.5.17. 2. parcijalni ispit 26.6.17. 1. parcijalni ispit 11.9.17.  

 

Ekofiziologija i ishrana bilja (IV dio parcijalnog ispita) - 2016./17. god.

Ispit (23.01.2017.) Ispit (08.02.2017.)