Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

http://tlo-i-biljka.eu

ALR kalkulator

Proračun gnojidbe ratarskih usjeva
Vladimir Vukadinović©, HR-31000 Osijek, (v1.0 1997.; v8.10 2017. god.), Public ver. 8.10

Unos podataka:

Ime datoteke:

Koristi se decimalna točka!

Prezime i ime:
Adresa:
Naziv parcele:
Površina parcele ha:
Vrsta usjeva: Planirani prinos t/ha:
Org. gnoj. t/ha:
God. prim. staj.: Predusjev:
Žetv. ostaci t/ha:
pH (KCl):
Humus %:
AL-P2O5 mg/100g:
AL-K2O mg/100g:
Tekstura tla:
Formulacija NPK:
P2O5-gnojivo: 
K2O-gnojivo: 
NPK kn/t:
P-gnojivo kn/t:
K-gnojivo kn/t:
Urea kn/t:
KAN kn/t:
ALR kalkulator računa i bez unesene cijene gnojiva!

  

ALR kalkulator (ALR v8.10) je potpuno funkcionalan u Internet Exploreru (=>7), dok u Firefoxu radi, ali ne može sačuvati rezultate preporuke gnojidbe u csv datoteci (Comma Separated Value). Datoteka u csv formatu sačuvana je na desktopu PC računala (kad je to omogućeno) i može se učitati u Excel, sačuvati i/ili analizirati. ALR kalkulator v8.x omogućuje izračun cijene gnojiva i njeno spremanje u csv datoteku. Kad su cijene mineralnih gnojiva nepoznate, ispisuje se 0 kn, dok se cijena organske gnojidbe ne obračunava.

ALR-kalkulator se koristi za proračun gnojidbe najznačajnijih usjeva na temelju rezultata analize tla AL-metododom (ekstrakcija P i K pufernom otopinom amonijskog laktata pH = 3.75), pH vrijednosti tla i humusa, kao i nekih drugih podataka kao što su vrsta i količina žetvenih ostataka, primjena organskog gnoja i teksturna grupa tla. Rezultat proračuna je potrebna količina hraniva za planirani prinos koja je umanjena za količinu bioraspoloživih hraniva iz procesa mineralizacije organskog gnoja (ovisno od godine primjene), žetvenih ostataka i aktivnog dijela organske tvari u tlu.

U prvo polje kalkulatora (Ime datoteke:) unesite ime datoteke u kojoj se čuvaji rezultati analize tla i proračun gnojidbe (npr. baza_01). Datoteka će biti automatski kreirana na desktopu (odakle ju možete kasnije premjestiti), a ako već postoji, novi podaci bit će nadodani na stare. Zatim u polja kalkulatora unesite tražene vrijednosti (umjesto decimalnog zareza koristite točku!) i pritisnite za svaki pojedini proračun gnojidbe kliknite na "Spremi u bazu i računaj gnojidbu". Kod promjene usjeva, a uz iste podatke unešene u kalkulator, izmjenite vrijednosti planiranog prinosa, formulacije gnojiva ili njihovu cijenu. Klikom na  "Spremi u bazu i računaj gnojidbu" tekstualna polja rezultata bit će izbrisana, ali ne i uneseni podaci.

Kad se ne koriste pojedinačna P i K gnojiva, potrebna količina NPK gnojiva kompromis je između potrebe u fosforu i kaliju (kalkulator prikazuje bilancu hraniva, odnosno suvišak "+" ili manjak "-" N, P2O5 i K2O). Potreba N se izračunava točno, osim za formulacije kompleksnih gnojiva s naglašenim dušikom ili uz primjenu visokih doza organskog gnoja. Gnojidba dušikom i njegova vremenska raspodjela usaglašena je s potrebama usjeva i mehaničkim sastavom tla (kad je to moguće, obzirom na izbor gnojiva, odnosno uvijek kad se koristi kompleksno gnojivo za osnovnu gnojidbu s niskom koncentracijom dušika). Kod uključivanja pojedinačnih P i K gnojiva obratite pažnju na ispis bilance hraniva.

Kompleksna NPK, P ili K gnojiva te ureu najbolje je primjeniti pod osnovnu obradu radi unosa hraniva u prostor najvećeg rasprostiranja korijenovog sustava, ili najkasnije u predsjetvenoj pripremi, a KAN u startu (neposredno prije sjetve ili zajedno sa sjetvom), odnosno u prihrani usjeva. Primjena P i K u prihrani je štetna jer se slabo premještaju u dublje slojeve uz plitko ukorijenjivanje, što kasnije u sušnim razdobljima utječe na pad prinosa. Zimi ili kad su biljke slabo razvijene (mirovanje vegetacije) treba izbjegavati primjenu amidnog ili amonijskog dušika (npr. urea i UAN)!

Proračun gnojidbe sadrži poseban modul intenziteta mineralizacije (razgradnje) organske tvari tla (iz svježe unešenih žetvenih ostataka i aktivnog N-poola humusa). Organska gnojiva, u pravilu, treba primjeniti pod osnovnu obradu, najmanje 4-8 tedana prije sjetve (zbog tzv. "dušične depresije"). Efikasnost žetvenih ostatak i organskog gnoja može biti manja od izračunate, ovisno o vremenskim uvjetima (vlaga i temperatura tla), ovisno o duljini vegetacije usjeva i pH vrijednosti tla. Kod primjene organskog gnoja obavezno označite broj godina od primjene, inače organska gnojidba neće biti uračunata (kao da je "bez organskog gnoja").

Korištenje ALR-kalkulatora dopušteno je isključivo nekomercijalno (za vlastite potrebe) i u izvornom obliku (bez ikakvih izmjena). Korisne savjete i dobronamjerne primjedbe dostavite autoru e-mailom. Korisnici AL-kalkulator rabe isključivo na osobnu odgovornost!

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović