Ishrana bilja, Osijek

Kviz: "Gnojiva i gnojidba"

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović©, Ishrana bilja, Osijek, 24.04.2014.


1. Zašto je potrebno gnojiti biljke?
2. Je li gnojidba najvažnija agrotehnička mjera?3. Pojmu održive gnojidbe najbliža je:
4. Kako se utvrđuje raspoloživa količina hraniva u tlu?5. Koje je ključno pitanje gnojidbe?
6. Jesu li granične vrijednosti kemijske analize tla jednake za različite agreokološke uvjete?
7. Može li se gnojidba potpuno izostaviti?
8. Kada primjeniti dušična gnojiva?
9. Koliko je iznošenje hranjivih elemenata pšenicom?10. Kada primjeniti P i K mineralna gnojiva?11. Jesu li visoke doze organskog gnoja opasne za okoliš?
12. Da li su sva mineralna gnojiva pogodna za prihranu?
13. Zašto poljoprivredni proizvođači često koriste neprimjerenu gnojidbenu praksu?
14. Koliki je očekivani porast prinosa, uz adekvatnu gnojidbu, na tlu vrlo visoke plodnosti?
15. Efikasnost hraniva, odnosno gnojidbe je:
16. Urea sadrži:
17. Fiziološka reakcija uree je:

18. Trostruki superfosfat (tripleks; Ca(H2PO4)2 x H2O) sadrži:
19. Kalijev klorid (KCl) sadrži:20. Kruti, goveđi stajski gnoj sadrži prosječno:
This is more feedback!
This is the feedback!Povratak na vrh stranice