Ishrana bilja, Osijek Ishrana bilja (II)
Prof. dr. sc. Irena Jug©, Ishrana bilja, Osijek, 25.04.2014.

1. Organska tvar tla značajno utječe na:
2. Količina organske tvari u tlu je:3. Kalcizacija je:4. Potrebe za kalcizacijom određujemo na temelju:
5. Agrotehničku mjeru kalcizacije provodimo na:
6. U ekološkoj biljnoj proizvodnji dozvoljena je upotreba:
7. Humizacija je:8. Supstrat biljne proizvodnje može biti:
9. Nmin metodom utvrđujemo:
10. U zemljama EU dozvoljena je upotreba krutog stajskog gnojiva koji ne sadrži više od:
11. Stajnjak se zaorava na dubini od:
12. Najkoncentriranije kruto dušično gnojivo je:13. Folijarna gnojidba, u odnosu na konvencionalnu, je:14. Dušik se u tlu nalazi u:15. Na strukturu tla od biogenih elemenata povoljno utječe:
16. Higroskopnost gnojiva je njihovo:17. U kompleksnom gnojivu formulacije 10:20:30 ima:
18. Kondicioneri tla su:19. Gnojovka je:20. Proces koji uzrokuje u tlu prijelaz nepristupačnih u raspoložive oblike hraniva naziva se:
This is more feedback!
This is the feedback!
Povratak na vrh stranice