HomeNastavaIspitiLiteraturaAnalizeKalkulatoriBiljna hraniva

Ishrana bilja

Poljoprivredni fakultete u Osijeku

Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla

Kralja Petra Svačića 1d

HR-31000 Osijek

 

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Prof. dr. sc. Irena Jug

Doc. dr. sc. Boris Đurđević

 

tel.:

031-554-818 (Jug)

031-554-819 (Đurđević)

fax.:

031-554-819

e-mail:

irena@ishranabilja.com.hr

boris@ishranabilja.com.hr

web:

http://ishranabilja.com.hr

 


samo ishranabilja.com.hr

 

Prezentacije

 

Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi

Ekosustavi u ekološkom bilinogojstvu - Prezentacije (pdf):

Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi I

prof. dr. sc. Irena Jug

3.80 MB

Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi II

17.1 MB

Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi III 0.80 MB
Naslovi i pravila pisanja seminarskih radova doc. dr. sc. Boris Đurđević 0.10 MB

Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje

 Prezentacije (pdf):

Pedogeneza

prof. dr. sc. Vesna Vukadinović

7.22 MB

Svojstva tla 17.75 MB
Svojstva dominantnih tipova tala 0.97 MB
Funkcije tla prof. dr. sc. Irena Jug 0.70 M
Elementi biljne ishrane 2.14 M
Sastav i agrokemijska svojstva tla 1.19 M
Supstrati i gnojidba 1.41 M
Osnovna obrada tla prof. dr. sc. Bojan Stipešević 1.15 M
Dopunska obrada tla 2.58 M
Biološka reprodukcija prof. dr. sc. Danijel Jug 1.00 M
Sustavi biljne proizvodnje 0.83 M
Njega kultura 0.90 M
Rječnik stručnih izraza o tlu Vladimir i Vesna Vukadinović 0.49 M

Osnove agrikuture

Prezentacije (pdf):

Upute za pisanje seminarskog rada prof. dr. sc. Irena Jug 0.80  MB
Elementi biljne ishrane 1.50  MB
Sastav i svojstva tla 1.05  MB
Supstrati i gnojidba 2.57  MB
Funkcije tla 0.70  MB
Osnove agrikulture I prof. dr. sc. Vesna Vukadinović 5.25  MB
Osnove agrikulture II 1.30  MB
Osnove agrikulture III 2.30  MB
Teme seminarskih radova 0.20  MB
Agrometeorološke osnove biljne proizvodnje prof. dr. sc. Danijel Jug 33.0  MB
Obrada tla 3.20  MB
Sustavi -  njega -  reprodukcija 4.60  MB

Ishrana bilja (druga tematska cjelina)

Prezentacije (pdf):

Plodnost tla doc. dr. sc. Boris Đurđević 3.20  MB
Produktivnost biljaka 1.25  MB

Fertilizacija (smjer Agroekonomika)

Prezentacije (pdf):

Fertilizacija I doc. dr. sc. Boris Đurđević 1.00  MB
Fertilizacija II 1.50  MB
Fertilizacija V 1.90  MB
Fertilizacija III prof. dr. sc. Irena Jug 0.30  MB
Fertilizacija IV 0.40  MB

 

Integralni projekti u biljnoj proizvodnji

Prezentacije (pdf):

IPBP I prof. dr. sc. Irena Jug 1.70  MB
IPBP II 0.95  MB
IPBP III 0.50  MB
IPBP IV doc. dr. sc. Boris Đurđević 2.50  MB
IPBP V 6.40  MB

 

Ekofiziologija i ishrana bilja (četvrta tematska cjelina)

Prezentacije (pdf):

Plodnost tla doc. dr. sc. Boris Đurđević 3.40  MB
Produktivnost biljaka 1.25  MB
Opskrbljenost i sadržaj mineralnih tvari u biljci 0.60  MB

 

Osnove agroekologije

Prezentacije (pdf):

Kalendar rada prof. dr. sc. Irena Jug 0.10 MB
Osnove agroekologije 0.21  MB
Uvod u ekofiziologiju bilja 0.65  MB
Osnovni fiziološki procesi u biljkama 0.94  MB
Ekofiziologija otpornosti 0.80  MB
Funkcionalna hrana 0.28  MB
Voda i temperatura 0.69  MB
Utjecaj agrokemikalija na okoliš 0.70  MB
Odlike održive, konvencionalne i ekološke poljoprivrede 1.71  MB
Štetne tvari u tlu 1.50  MB
Funkcije, svojstva i plodnost tla doc. dr. sc. Boris Đurđević 3.50 MB
Biljna hraniva i toksični elementi 1.21  MB
Gnojidba i gnojidbene preporuke 1.25  MB